Mưa lớn gây thiệt hại hoa màu và tốc mái nhà dân tại huyện Hạ Hòa.