Hạ Hòa diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ