Huyện Hạ Hòa tập huấn nghiệp vụ lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cử tri.