HẠ HÒA NHANH CHÓNG KHẮC PHỤC THIỆT HẠI SAU MƯA BÃO.