Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII