TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY TRAO HUY HIỆU ĐẢNG TẠI HẠ HÒA.