Huyện Hạ Hòa có gần 1500 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.