VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/6/2013 của BTV Tỉnh uỷ 16/07/2024 Download
icon pdf thông báo chương trình viếng nghĩa trang đên thờ liệt sĩ huyện nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày TBLS 15/07/2024 Download
icon pdf V/v phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp xúc cử tri cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh và dự, làm việc với Đoàn Giám sát của Tổ ĐB HĐND tỉnh khu vực huyện Hạ Ho 15/07/2024 Download
icon pdf thông báo chương trình viếng nghĩa trang đên thờ liệt sĩ huyện nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày TBLS 15/07/2024 Download
icon pdf Công văn V/v quán triệt một số nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung 15/07/2024 Download
icon pdf Vv Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 15/07/2024 Download
icon pdf VB trả lời đề nghị lắp đặt biển báo các trường học 12/07/2024 Download
icon pdf Kế hoạch số 02/KH-TTHĐND, ngày 11/7/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khoá XX 12/07/2024 Download
icon pdf Văn bản nhiệm vụ giải pháp tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 12/07/2024 Download
icon pdf CV tổ chức thực hiện QĐ số 1143 về hướng dẫn tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trong đánh giá NTM và ĐTVM 11/07/2024 Download
icon pdf Vv tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Bạch hầu 12/07/2024 Download
icon pdf CV phát động diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2024 12/07/2024 Download
icon pdf V/v tăng cường các biện pháp, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2024 09/07/2024 Download
icon pdf V/v tăng cường quản lý các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục 09/07/2024 Download
icon pdf báo cáo Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 09/07/2024 Download
icon pdf Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hạ Hòa 09/07/2024 Download
icon pdf Công văn triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP và Thông tư 04/2024/TT-BTP 09/07/2024 Download
icon pdf Thông báo kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và cung cấp dịch vụ công tháng 06 năm 2024 09/07/2024 Download
icon pdf Công văn V/v giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Hạ Hoà nhiệm kỳ 2024 - 2029 09/07/2024 Download
icon pdf Báo cáo Tổng kết Luật Thi hành án hình sự năm 2019 09/07/2024 Download