VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf Báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai huyện Hạ Hòa năm 2024 14/06/2024 Download
icon pdf Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” trên địa bàn huyện Hạ Hòa 14/06/2024 Download
icon pdf Công văn V/v tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 14/06/2024 Download
icon pdf Báo cáo công tác phòng chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2024 14/06/2024 Download
icon pdf Vệ việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024 trong ngành Y tế 14/06/2024 Download
icon pdf Thông báo kết quả Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tỉnh Phú Thọ năm 2024 14/06/2024 Download
icon pdf Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm các mô hình về thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Chương trình Chuyển đổi số năm 2024 tại tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình 13/06/2024 Download
icon pdf Về tình hình tiếp công dân ngày 10/6/2024 Và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 12/06/2024 Download
icon pdf kế hoạch tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 12/06/2024 Download
icon pdf V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện. 12/06/2024 Download
icon pdf Công văn V/v tham gia ý kiến đối với danh mục thủ tục hành chính nội bộ. 11/06/2024 Download
icon pdf Công văn V/v chyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang sử dụng VNeID trong thực hiện TTHC 11/06/2024 Download
icon pdf Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi TN THPT ban hành kèm thao thông tư số 15/TT/2020-TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi bổ sung bởi TT số 05/2021-TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo... 06/03/2024 Download
icon pdf VB tăng cường kiểm tra, KS thị trường trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 11/06/2024 Download
icon pdf Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 11/06/2024 Download
icon pdf Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 11/06/2024 Download
icon pdf Công văn báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo Nghị định 61/2023/NĐ-CP 10/06/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện Đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 -2030" trên địa bàn huyện Hạ Hòa 10/06/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2, dự án 6 truyền thông về giảm nghèo đa chiều năm 2024 10/06/2024 Download
icon pdf Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024 10/06/2024 Download