Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
164/BC-UBND
Ban hành
17/05/2024
Người ký
Trích yếu
Báo cáo kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Loại văn bản
Báo cáo
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa