Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1077/QĐ-UBND
Ban hành
17/05/2024
Người ký
Trích yếu
QĐ phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán chuyển hóa rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn huyện Hạ Hòa năm 2024
Loại văn bản
Quyết định
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa