Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1079/QĐ-UBND
Ban hành
17/05/2024
Người ký
Trích yếu
QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban chỉ đạo về tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của huyện Hạ Hòa
Loại văn bản
Quyết định
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa