Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
1085/QĐ-UBND
Ban hành
20/05/2024
Người ký
Trích yếu
QĐ vv thành lập Ban Chỉ đạo Loại trừ bệnh Phong
Loại văn bản
Quyết định
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa