Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
192/BC-UBND
Ban hành
10/06/2024
Người ký
Trích yếu
Báo cáo Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024
Loại văn bản
Báo cáo
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa