TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

112/2020/NĐ-CP

Trích yếu nội dung: Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 18/09/2020
Hình thức văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký duyệt: Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm: 112.signed.pdf