TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

01/CV-UBBC

Trích yếu nội dung: Về việc báo cáo tiến độ bầu cử
Ngày ban hành: 03/03/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND huyện Hạ Hòa
Người ký duyệt: Nguyễn Việt Dũng
Tệp đính kèm: Công văn số 01-CV-UBBC về chế độ báo cáo.PDF