TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN HẠ HÒA
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

1194/KH-UBND

Trích yếu nội dung: Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ năm 2021
Ngày ban hành: 30/03/2021
Hình thức văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Tỉnh Phú Thọ
Người ký duyệt: Hồ Đại Dũng
Tệp đính kèm: Ke hoach tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ năm 2021.pdf