Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mẹ tại trại giam Tân Lập