Dự báo thời tiết
Bản đồ hành chính
map
Hỏi đáp
Hiển thị mỗi trang
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lờiĐơn vị trả lời
1 Tính thuế chuyển nhượng đất 25/05/2023 Chi Cục Thuế Hạ Hòa - Thanh Ba
2 Đất đai 22/03/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường
3 Đất đai 22/03/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường
4 Chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần đầu 14/07/2021 Phòng Tài nguyên và Môi trường
5 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17/06/2021 Phòng Tài nguyên và Môi trường
6 Bầu cử Quốc hội 20/04/2021 Phòng Nội vụ
7 Bầu cử Quốc hội 20/04/2021 Phòng Nội vụ
8 Xin được tư vấn 09/07/2021 Phòng Tư pháp
9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12/04/2021 Phòng Tài nguyên và Môi trường
10 Bầu cử Quốc hội Lê Văn An 07/04/2021 Phòng Nội vụ