Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
1038/SLĐTBXH-VLATLĐ 03/06/2020 Về việc thông báo kỳ thi và tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp năm 2020 Đinh Trọng Hồng
807/KH-UBND 01/06/2020 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa năm 2020 Nguyễn Việt Dũng
84/TB-UBND 01/06/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hạ Hòa năm 2020 Nguyễn Việt Dũng
1815/LĐTBXH-QLLĐNN 25/05/2020 Về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp năm 2020 Lê Văn Thanh
366/BLĐLTBXH-TCLĐ 25/05/2020 Về việc tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020 theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp Hà Xuân Tùng
776/UBND-YT 25/05/2020 Về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trong tình hình mới Lê Thị Thu Hương
06/KH-BATGT 28/04/2020 Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm, trật tự an toàn giao thông năm 2020 Lê Thị Thu Hương
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020 Quyết định của Thủ tướng Chinh phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Nguyễn Xuân Phúc
33/CV-BCĐ 15/04/2020 Công văn về việc tăng cường rà soát các trường hợp phơi nhiễm Covid-19 Lê Thị Thu Hương
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định Quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước Nguyễn Xuân Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter