Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
1736/UBND-VH 12/10/2019 Công văn về việc tham gia cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 Nguyễn Thị Hồng Thúy
1739/UBND-KTHT 11/10/2019 Công văn về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình hành động vì ATTP năm 2019 Lê Thị Thu Hương
593-QĐ/HU 02/10/2019 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Lâm
135/TB-UBND 30/09/2019 Thông báo công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Hạ Hòa , tỉnh Phú Thọ (lần thứ 3) Lê Thị Thu Hương
131/TB-UBND 20/09/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hạ Hòa năm 2019 Nguyễn Việt Dũng
1562/KH-UBND 20/09/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 huyện Hạ Hòa Lê Thị Thu Hương
1654/KH-UBND 20/09/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hạ Hòa năm 2019 Nguyễn Việt Dũng
2359/QĐ-UBND 20/09/2019 Quyết định về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần thứ 3) Phan Trọng Tấn
1550/UBND-KTHT 19/09/2019 Công văn về việc tăng cường công tác chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt Lê Thị Thu Hương
281/VC-TNMT 19/09/2019 Công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 Đàm Trung Kiên

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter