Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
2087/KH-UBND 07/12/2018 Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể "Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ" Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương giai đoạn 2018 - 2022 Nguyễn Thị Hồng Thúy
2088/KH-UBND 07/12/2018 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 Nguyễn Thị Hồng Thúy
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Mai Tiến Dũng
158/2018/NĐ-CP 22/11/2018 Nghị định quy định tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Nguyễn Xuân Phúc
155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Nguyễn Xuân Phúc
150/NĐ-CP 08/11/2018 Nghị định Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Nguyễn Xuân Phúc
34/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Quyết định Quy định một số nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu
34/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Quyết định Quy định một số nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu
1838/KH-UBND 01/11/2018 Kế hoạch Sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện Hạ Hòa Đỗ Tiến Luận
27/2018/QĐ-UBND 22/10/2018 Quyết định Sửa đổi Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu

THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn website có cung cấp đầy đủ thông tin của đơn vị không?


Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter