VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf Công văn hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" 15/04/2024 Download
icon pdf Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Hạ Hoà 15/04/2024 Download
icon pdf Quyết định kiện toàn HĐPHPBGDPL huyện Hạ Hoà 15/04/2024 Download
icon pdf Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 15/04/2024 Download
icon pdf Kê hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 12/04/2024 Download
icon pdf Kế hoạch phát triển Y dược cổ truyền tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn huyện Hạ Hoà, giai đoạn đến năm 2030 12/04/2024 Download
icon pdf Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chương trình MTQG về giảm nghèo 12/04/2024 Download
icon pdf CV cập nhật thông tin dữ liệu PBGDPL và khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 12/04/2024 Download
icon pdf triển khai hệ thống quản trị An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 11/04/2024 Download
icon pdf Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Nhà làm việc các đoàn thể xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa 11/04/2024 Download
icon pdf Công văn V/v hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 11/04/2024 Download
icon pdf Về tình hình tiếp công dân ngày 10/4/2024 Và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 11/04/2024 Download
icon pdf CV triển khai thực hiện phiếu điều tra, khảo sát theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực trọng tâm năm 2024 10/04/2024 Download
icon pdf Công văn rà soát bổ sung quy hoạch vị trí cột ăng ten của Viettel Phú Thọ 10/04/2024 Download
icon pdf Báo cáo Luật tổ chức chính quyền địa phương 09/04/2024 Download
icon pdf Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024, Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình (Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình) 09/04/2024 Download
icon pdf Kế hoạch tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024 huyện Hạ Hòa 09/04/2024 Download
icon pdf Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn huyện Hạ Hòa 09/04/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 2024 09/04/2024 Download
icon pdf Công văn V/v rà soát, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của BTV tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-20225 đến nay. 08/04/2024 Download