VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023 22/05/2023 Download
icon pdf Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 04/05/2023 Download
icon pdf Thông báo Về việc ủy quyền phụ trách, chỉ đạo chung các hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hoà 05/05/2023 Download
icon pdf Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự huyện Hạ Hòa năm 2023 08/05/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Triển khai hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023” 11/05/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Triển khai xây dựng mô hình “Toàn dân chung sức đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc” 11/05/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thiện việc số hóa hộ tịch trên địa bàn huyện Hạ Hòa 17/04/2023 Download
icon pdf Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ 17/04/2023 Download
icon pdf Về việc tiềm ẩn nguy cơ mua bán người sang Lào. 17/04/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Triển khai thực hiện “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023” trên địa bàn huyện Hạ Hòa 19/04/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Xây dựng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện Hạ Hòa đến năm 2025 19/04/2023 Download
icon pdf V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 18/04/2023 Download
icon pdf V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ 17/04/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thiện việc số hóa hộ tịch trên địa bàn huyện Hạ Hòa 17/04/2023 Download
icon pdf V/v tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt sử dụng Định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID 14/04/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Phòng, chống mại dâm năm 2023 12/04/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn huyện Hạ Hòa 11/04/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 10/04/2023 Download
icon pdf Thông báo Về tình hình tiếp công dân ngày 10/4/2023 và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 10/04/2023 Download
icon pdf Kế hoạch Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Hạ Hoà 10/04/2023 Download