VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf Quyết định về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các đoàn thể trụ sở Huyện ủy Hạ Hòa 01/03/2024 Download
icon pdf Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Phì, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 28/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện công tác Gia đình năm 2024 29/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 29/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòngchống mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 29/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch công tác Bồi thường của Nhà nước năm 2024 28/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Hạ Hòa 28/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 28/02/2024 Download
icon pdf Báo cáo phục vụ công tác thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 28/02/2024 Download
icon pdf Quyết định về việc thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2024 27/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trên địa bàn huyện Hạ Hòa năm 2024 27/02/2024 Download
icon pdf Báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn huyện Hạ Hòa năm 2023 27/02/2024 Download
icon pdf Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 26/02/2024 Download
icon pdf Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 26/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên địa bàn huyện Hạ Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 26/02/2024 Download
icon pdf Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Phú Yên và Đình Phú Vĩnh, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 26/02/2024 Download
icon pdf Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 26/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Y tế năm 2024 26/02/2024 Download
icon pdf Báo cáo về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn huyện Hạ Hòa 23/02/2024 Download
icon pdf Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn tháng 02 năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2024 23/02/2024 Download