Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
614/UBND-CA
Ban hành
14/04/2023
Người ký
Trích yếu
V/v tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt sử dụng Định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa