Trở về trang trước

Số/Kí hiệu
631/UBND-NV
Ban hành
17/04/2023
Người ký
Trích yếu
Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ
Loại văn bản
Công văn
Cơ quan ban hành
UBND huyện Hạ Hòa

Các văn bản khác